Life change

 

Godt nyttår…..bedre sent enn aldri….

Torsdag 7.januar 2016 var det minnesdagen for trafikkofre.

Hvert år på første torsdag i det nye året arrangeres Minnedagen for trafikkofre. Dette markeres ved at det i de ulike byene i Rogaland settes opp et minne kors for alle som omkom i trafikken året før og det tennes et lys for alle som ble skadet. Korsene står også utenfor domkirken sammen med et bilvrak og representanter fra politi, Trygg Trafikk etc som står bak markeringen. På kvelden er det fakkeltog og minnegudstjeneste i kirken.

Dette for å minnes de omkomne og skadde i trafikken samt belyse ønsket om null drepte i trafikken.

 

«Jeg hadde mitt eget lys langs veien – som markerte min ulykke og min skade»

 

Året 2006….. for over 9 år siden hadde jeg mitt eget lys langs veien som markerte min ulykke og min skade….jeg var en del av statistikken, men jeg var heldig for jeg fikk et lys i stedet for et kors…..

Nesten hvert år etter min egen ulykke har jeg vært på minnemarkeringen for trafikkofrene for å vise min respekt for de omkomne, de skadde og de pårørende samt for å støtte markeringen og budskapet om null drepte og alvorlig skadde i trafikken.

Året 2015 står som et “godt” år trafikkmessig når det gjelder antall omkomne. Aldri har tallene vært så lave. God lesning, men allikevel ikke godt nok så lenge det fremdeles forekommer omkomne og alvorlig skadde. Målet må – selv om det høres umulig ut – være å komme ned i null omkomne og ingen alvorlig skadde.

Veiene og bilene blir bedre.

Det som gjenstår er vår egen årvåkenhet og vårt ansvar for å kjøre og oppføre oss ansvarlig i trafikken. Det viktigste vi kan gjøre fremover ifølge data fra bl.a. Trygg Trafikk etc er å ha øynene på veien, kjøre ansvarsfullt og være tilstede når vi ferdes i trafikken. Det betyr blant annet og la mobilen ligge. Ikke tekste eller ringe uten lovlig handsfree.Ved å bryte disse reglene utsetter en seg selv og andre uskyldige for å bli drept eller skadd i trafikken. Husk det er alltid noen som er glad i deg og de andre som fedres ute der ute i trafikken. Vi har ingen liv å miste eller noen vi ønsker skal bli skadet.

 

«Min oppfordring til alle som ferdes i trafikken – kjør ansvarsfult og forsiktig! Noen er glad i deg og de andre der ute i trafikken»

 

Så min oppfordring og mitt budskap til dere – kjør ansvarsfult og forsiktig. Når dere setter dere bak rattet har dere et stort ansvar for å sørge for at andre og du selv er trygge på veiene.

La oss alle jobbe mot null drepte og skadde i trafikken. Vi må alle håpe og tro at det er mulig. Det er kun ved at alle tar ansvar og er forsiktige og ansvarsfulle bilførere at dette er mulig. Så til alle dere der ute – tenk dere om når dere kjører i trafikken; husk å ta på belte, følg fartsgrensen, følg trafikkreglene, ikke tekste eller ring uten lovlig handsfree…..igjen – det er noen some er glad i deg og de andre der ute.

Kjør ansvarsfult og forsiktig!!

 

Anbefaler alle å se vedlagt video fra Trygg Trafikk……

Livet er verdt mer enn et tastetrykk – fra Trygg Trafikk